Des de la formació en Postgraus ja es desenvolupa una activitat anual com a postgrau/ expertesa en intervenció en violència familiar, portant ja 16 edicions consecutives.

mirada-violencia-familiarVolem dotar de les “mirades professionals ” i de les “eines més específiques i globals” per poder intervenir en qualsevol àmbit , escenari i marc poblacional on es desenvolupin comportament violents: família, educació, justícia, seguretat, etc.

Allò que entenem com a comportament violent o qualsevol manifestació d’un acte o acció violenta, és condició de l’espècie humana. Si tenim fred o calor, tremolem o suen, ho hem après a través de l’evolució de la pròpia espècie com adaptació a la mateixa.

Per tant, l’evolució de la nostra espècie humana en el decurs de la història, del segles, dels diversos escenaris i des de la pròpia intel·ligència artificial, ha creat nous models relacionals, culturals, socials,... que han generat una altra construcció i mirades noves dels comportaments violents – agressius. Abans de l’aparició dels mòbils era impensable el pensar que de forma immediata es podia filmar una agressió i exposar-la al moment a les xarxes socials.

Tot això produeix una constant presentació de noves formes de presentació de la violència i, per tant, la necessitat de intervenció en violència familiar de forma immediata en el mateix escenari i poder desconstruir – reconduir – reelaborar… aquest comportament i reintroduir-los d’acord a les normes socials, comunitàries i legals que es puguin disposar o generar.

La paraula, la comunicació és l’eina més potent i poderosa de què disposem com a element per a relacionar-nos, per tant l’ús adient o no de la mateixa ens podrà donar resultats positius o negatius.

violencia familiar postgrau pere tarrés bloc professoratHem de ser conscients de l’ús i de l’abús, d’aquesta eina tant poderosa i tan útil a la vegada, si fem un ús correcte de la mateixa, treballar des de la prevenció per evitar les morts que produeix la violència familiar i aconseguir una tendència a la baixa continuada i permanent.

Això ens fa tenir les alertes despertes i treballar des de la detecció precoç de la violència familiar per evitar les morts i aconseguir una tendència a la baixa continuada i permanent.

La majoria de comportaments disruptius o inadequats (agressions verbals, comportaments d’excessiva proximitat…) són apresos a nivell cultural, social, relacional, i per tant en molt casos de la mateixa manera que s’aprenen es poden desconstruir,..

No es el mateix enderrocar una paret per mitjà d’una excavadora, que anar traient pedra a pedra de la paret. Aquest procés de desconstruir és el que pot ajudar a prendre consciència de la responsabilitat del comportament agressiu i per tant poder-ho modificar.

Tota la societat, és responsable des de cada estadi d’aquest canvi de tendència, de la modificació dels elements disruptius que poden produir o facilitar aquests comportament i mantenir-los. Des de tots els col·lectius professionals que intervenen;  institucionals, educatius, comunitaris hem de poder ajudar a minimitzar aquest fenomen que com a societat ens correspon.

Jordi Morquillas Gallego

Jordi Morquillas Gallego

Director fins el 2015 del títol d'Expert universitari en Violència Familiar: anàlisi i abordatge de la intervenció multidisciplinar. at Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Jordi Morquillas Gallego

Latest posts by Jordi Morquillas Gallego (see all)

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here