La Convenció dels drets de la infància (1989) contempla una visió de la infància des de la perspectiva de la promoció i de la participació social i no únicament des de la perspectiva de la “protecció”, o de la infància “en risc”.  visió dels nens i adolescents com a subjectes de dretsAquesta visió dels nens i adolescents com a subjectes de drets i llibertats, ens porta a considerar la infància i adolescència com a grups socials, com a veritables actors socials, com a ciutadans capaços d’expressar els seus propis punts de vista, preparats per actuar, participar i influir en el seu entorn.

Aquesta perspectiva que es fonamenta en totes les disciplines que estudien avui la infància -la antropologia, la psicologia social, la nova sociologia de la infància, la pedagogia social, etc, – implica que, tant des del punt de vista de la recerca com de la pràctica professional i de les polítiques públiques, s’hagi desplaçat el seu interès de la perspectiva tradicional, més centrada en els nens amb problemes i / o mancances socioeconòmiques, a la necessitat d’abordar la infància i adolescència en la seva globalitat i des d’una perspectiva comunitària .

Des d’aquest marc de referència, el Màster Universitari en models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència, s’orienta a la formació de professionals especialitzats en l’anàlisi i la intervenció en situacions socioeducatives i culturals complexes, que necessiten la implementació d’estratègies i metodologies específiques i de qualitat.

necessitat social i educativa infáncia i adolescència pere tarrésVol respondre a una necessitat social i educativa, en el qual la infància i adolescència s’han convertit en un camp prioritari i de futur, que implica el treball transversal de professionals d’àmbits diversos (educació, cultura, salut, dret, economia, entre d’altres). L’objectiu és formar professionals capacitats, tant conceptual com a nivell d’habilitats, relacionades amb el domini de la diversitat de models i estratègies d’acció social i educativa.

Els mòduls que conformen el màster aborden tot un seguit de temàtiques que van des de la anàlisis i reflexió d’aspectes psicosocials i històrics sobre la infància, a la revisió de marcs legals i polítiques locals i internacionals, l’abordatge i coneixement d’estratègies d’intervenció innovadores amb infants i adolescents i  els seus contextos relacionals.

 Màster Universitari en models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'AdolescènciaAquesta formació combina diferents modalitats metodològiques, de caràcter participatiu i aplicat, mitjançant conferències per part d’experts de rellevància nacional i internacional, anàlisi d’experiències i bones pràctiques, resolució de casos, realització de pràctiques en entitats i institucions socioeducatives i la realització d’un treball final de màster que integra i aprofundeix sobre alguna de les temàtiques treballades en la titulació. L’atenció tutorial és un tret que caracteritza aquesta proposta formativa, que pren especial rellevància en el plantejament i elaboració del treball final.

Dra. Txus Morata

Dra. Txus Morata

Directora Màster Universitari: Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència at Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Dra. Txus Morata

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here